İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku Komisyonu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlenen ‘Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu’ 27 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Hukuk Fakültesi 8 nolu amfide yapılacak.

Açılış konuşmalarını yapacak İstanbul Barosu Başkanı Av.Doç.Dr. Ümit Kocasakal ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Adem Sözüer’in konuşmalarının ardından, sempozyum alanlarında uzman avukat ve akademisyenlerin katılımında üç oturum halinde gerçekleşecek.

Sempozyum herkese açık ve ücretsizdir.

 FIKRIHAKLAR27042013